logo mpec  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie powstało w 1992 roku na skutek podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płocku. Od 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie PEC Gostynin w spółkę skarbu gminy i przyjęło nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. Od dnia 9 grudnia 2010 roku firma zmieniła nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak historia ciepłownictwa w Gostyninie sięga lat 70-tych. Najpierw była to obsługa kotłowni lokalnych przy ul. Polnej 12, Wojska Polskiego 10 i 28a oraz Kościuszki 6. W roku 1977 oddano do eksploatacji Kotłownię Rejonową przy ul. Dąbrowskiego z kotłami 3 x WR 2,5 o łącznej mocy 8,7 MW i sieć cieplną przebiegającą wzdłuż ul. Wojska Polskiego. 
 
 WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKOMPENSAT

 Ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

 Szanowni Państwo

            W związku z wejściem w życie w/w ustawy obowiązującej w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. przesyłamy Państwu wyciąg z tego dokumentu z uwagi na fakt, iż zawiera on zapisy dotyczące obowiązków do jakich zostaliście Państwo zobligowani.

Szczególnie istotny jest obowiązek złożenia oświadczenia przez odbiorcę do sprzedawcy ciepła, bez którego nie jest możliwe stosowanie rekompensat.

            Jesteśmy świadomi ciężkiej sytuacji, z jaką będziemy musieli się wspólnie zmierzyć
w okresie najbliższych kilku miesięcy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że razem podołamy wyzwaniom i trudom jakie nas czekają. Z naszej strony jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej pomocy merytorycznej dotyczącej zagadnień poruszonych w ustawie.

Poniżej wyciąg z dokumentu. Zachęcamy do samodzielnej lektury całości ustawy dostępnej pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

 a także towarzyszącego jej rozporządzenia dostępnego pod adresem:https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001975

Informacje dotyczące zagadnienia dostępne są również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Zachęcamy do lektury. Dodatkowo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przesyłamy również ważny dokument - wzór oświadczenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Kliknij tutaj, aby pobrać FAQ dot. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 07.10.2022