OGŁOSZENIE  O  ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ozn. P/PR VIII/19 pn.:  Budowa sieci cieplnej magistralnej 2xDn300 w Gostyninie.”

 

W dniu 18.12.2019 r. Komisja przetargowa wyłoniła z pośród dwóch ofert spełniających kryteria zwycięzcę postępowania.

Jest nim firma: TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski ul. Groblowa 15/17, 86-302 Grudziądz z ceną ofertową netto 54.450,00 zł